کویل آبی رادایران

کویل پره و لوله آبی متشکل از مجموعه ای از لوله ها و پره (فین)ها بوده و در دستگاههای مورد استفاده وظیفه انتقال گرما یا سرمای آب در جریان داخل لوله ها به هوای در حال عبور از سطح پره ها به کمک جریان هوای حاصل از فن نصب شده بر روی آن را بر عهده دارد. در کویل های آب سرد سرعت عبور از سطح فین بین 400FPM تا 600FPM و در کویل های آب گرم سرعت عبور از سطح فین حدودا, بین 400FPM تا 1100FPM می باشد.
کویل های آب سرد و آب گرم معمولا در هواساز، ایرواشر، داکت اسپیلت، فن کویل، یونیت هیتر و سیستم های تهویه مطبوع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند که این شرکت توانایی تولید این کویل ها را دارد که بر اساس نوع استفاده میتواند برای انتقال سرما از آبسرد حاصل از کارکرد چیلر (کویل آبسرد) و یا برای انتقال گرما از آبگرم حاصل از کارکرد بویلر (کویل آبگرم) باشد.

توضیحات

نحوه سفارش، طراحی و نصب با هماهنگی واحد تولید رادایران انجام می پذیرد.